Εγγύηση G-U

Η εταιρία G-U εγγυάται για όλα τα εξαρτήματά της, με εξαίρεση των ηλεκτρικών συσκευών και εξαρτημάτων και υπό την προϋπόθεση της σωστής τήρησης των προϋποθέσεων για την Εγγύηση, ότι κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης δεν θα επέλθουν σπασίματα ή ραγίσματα. Το χρονικό διάστημα της εγγύησης ανέρχεται σε 5 χρόνια για τον μηχανισμό EURO-JET και σε 10 χρόνια για τον μηχανισμό UNI-JET.


Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει ζημία (σπάσιμο/ράγισμα υλικού) αντικαθιστούμε δωρεάν το ελαττωματικό ανταλλακτικό. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν θα υπάρχουν τα ίδια ανταλλακτικά προς αντικατάσταση, τότε θα αντικαταστήσουμε τα ανταλλακτικά με όμοια ιδίου είδους.

Προϋποθέσεις

 • Όλα τα κομμάτια του μηχανισμού έχουν εγκατασταθεί από αρμόδιο άτομο και σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες τοποθέτησης του κατασκευαστή.
 • Όλοι οι περιορισμοί σχετικά με το επιτρεπόμενο μέγεθος και βάρος θα πρέπει να έχουν τηρηθούν σύμφωνα με τα όρια του κατασκευαστή.
 • Ο μηχανισμός χρησιμοποιείτο πάντα σωστά και σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
 • Ο μηχανισμός έχαιρε την απαραίτητα φροντίδα σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.
 • Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνταν τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε έτος και σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή.
 • Για την επιφάνεια του μηχανισμού δίνεται εγγύηση μόνο όταν δεν έχει επηρεαστεί αυτή από το προφίλ του κουφώματος, από βαφές ή από διάφορες άλλες ουσίες του εξωτερικού περιβάλλοντος.
 • Οι βλάβες που σχετίζονται με την εγγύηση θα πρέπει να μας γνωστοποιούνται εγγράφως εντός της προθεσμίας της εγγύησης και το αργότερο 6 μήνες από την παρουσίαση της βλάβης.
 • Αξιώσεις που πηγάζουν από την εγγύηση παραγράφονται μετά από 6 μήνες από την παρουσίαση της βλάβης.

Συντήρηση

Οι μηχανισμοί πρέπει να προφυλάσσονται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε εργασίας (π.χ. στοκάρισμα, βάψιμο κ.α.) και να προστατεύονται από οποιεσδήποτε οικοδομικές ακαθαρσίες (π.χ. πιτσιλιές χρωμάτων, σοβάδες, τσιμέντο κ.α.). Επίσης, όπως κάθε οικοδομικό υλικό, φθείρεται με τη χρήση. Η εύκολη χρήση του μηχανισμού όπως και η διάρκεια ζωής του κουφώματος εξαρτάται κυρίως από τη συντήρηση αυτού. Οι ακόλουθες εργασίες για τη σωστής συντήρησης θα πρέπει να εκτελούνται τακτικά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο:

 • Όλα τα κινητά μέρη και όλα τα σημεία κλειδώματος του μηχανισμού θα πρέπει να λιπαίνονται και να ελέγχεται η λειτουργία τους.
 • Τα τμήματα του μηχανισμού που σχετίζονται με την ασφάλεια θα πρέπει να εξετάζονται για σταθερότητα και φθορά.
 • Όλες οι βίδες πρέπει να ελέγχονται ώστε να είναι καλά σφιγμένες και να σφίγγονται όπου απαιτείται.
 • Τα προβληματικά εξαρτήματα πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα.

Φροντίδα

Στη φροντίδα του μηχανισμού, περιλαμβάνεται και ο σωστός καθαρισμός του. Ο μηχανισμός μπορεί να καθαριστεί μόνο με ήπιο, pH-ουδέτερο προϊόν καθαρισμού σε αραιωμένη μορφή. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ισχυρά καθαριστικά ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού.

Γενικά, ένα προϊόν που χρησιμοποιείται ως υλικό καθαρισμού μπορεί να είναι:

Όξινο

(όταν το pH του είναι 0-6)

Διαλύουν τα άλατα, οπότε ενδείκνυνται για χώρους υγιεινής, μπάνια, πισίνες, δημόσια λουτρά κ.λπ.

Ουδέτερο

(όταν το pH του είναι γύρω στο 7)

Είναι περισσότερο για συντήρηση και πιο ήπιους λεκέδες, αλλά έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν αλλοιώνουν τα χρώματα και δεν επηρεάζουν καθόλου τα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή (π.χ. μέταλλα, πολυμερή κ.λπ.).

Αλκαλικό

(όταν το pH του είναι 8-14)

Διαλύουν λίπη και λάδια, γι’ αυτό συναντώνται συνήθως σε χώρους κουζίνας. Ενδείκνυνται για αρχικούς καθαρισμούς, βιομηχανικές μουτζούρες, καπνιά και δύσκολες βρωμιές γενικότερα.

* όταν λέμε pH εννοούμε πόση συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου υπάρχει στο προϊόν.

 

Από την παρούσα εγγύηση δεν επέρχεται περιορισμός της γενικής μας εγγύησης που έχουμε αναλάβει με τους δικούς μας Γενικούς Όρους Συναλλαγής για το χρονικό διάστημα της τρέχουσας προθεσμίας που προβλέπεται από τον Νόμο σχετικά με τις διατάξεις περί της εγγύησης. Επίσης, η παρούσα εγγύηση δεν παρατείνει την προθεσμία που προβλέπεται από τον Νόμο σχετικά με τις διατάξεις περί εγγύησης. Από την παρούσα επιπρόσθετη εγγύηση δύναται να γεννηθούν μόνο τέτοιες αξιώσεις (κατ΄αποκλεισμό αξιώσεων για αποζημιώσεις και αξιώσεων για έξοδα τοποθέτησης, συναρμολόγησης κ.λ.π), που είναι εντός του πλαισίου της εγγύησης που δόθηκε.