ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σκοπός μας είναι η οικονομικότερη και ταχύτερη δυνατή εκτέλεση, αποστολή και παράδοση της παραγγελίας σας. Για το λόγο αυτόν έχουμε επιλέξει και σας προτείνουμε εναλλακτικούς τρόπους αποστολής προκειμένου να επιλέξετε εσείς αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβής των πωληθέντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων και υπηρεσιών, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, από το φυσικό κατάστημα που διατηρεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην έδρα της στα Γιαννιτσά. Ο πελάτης ενημερώνεται τηλεφωνικώς ότι η παραγγελία του έχει ετοιμαστεί και μπορεί να προσέλθει στο Κατάστημα για να την παραλάβει.

Για την ανάθεση της μεταφοράς σε τρίτο μεταφορέα ενημερώνεται ο Πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θα ακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία αν κριθεί απαραίτητο, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση από τη μεριά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την αποστολή του είδους, παρά μόνον τις χρεώσεις που θα του επιβάλλει η επιλεγμένη μεταφορική εταιρεία. Η επιλογή πρακτορείου μεταφορών είναι αποκλειστικά στην κρίση του Πελάτη.

Η ταχυμεταφορά αποτελεί το γρηγορότερο μέσο αποστολής της παραγγελίας σας, καθώς η παράδοση ολοκληρώνεται την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής. Κατ’ εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές), η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Η επιλογή ταχυμεταφορικής εταιρείας είναι αποκλειστικά στην κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Αν επιθυμείτε ταχυμεταφορική δικής σας επιλογής, μπορείτε να επιλέξετε «Παραλαβή από το κατάστημα» και να επικοινωνήσετε με την ταχυμεταφορική της επιλογής σας για να έρθει να παραλάβει την παραγγελία για εσας, μόλις ενημερωθείτε πως είναι ολοκληρωμένη.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Οι παραλαβές και οι αποστολές εκτελούνται εντός ωραρίου λειτουργίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 9:00-17:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να απορρίψει και να μην κάνει δεκτές παραγγελίες προϊόντων ή/και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών στις οποίες:

  • Ο πελάτης ορίζει ως τόπο παράδοσης προϊόντων περιοχή εκτός περιοχών κάλυψης του επιλεγμένου τρόπου Αποστολής.
  • Ο πελάτης ορίζει ως τόπο εκτέλεσης υπηρεσιών περιοχή εκτός περιοχών κάλυψης του Δικτύου Παροχής Υπηρεσιών.
  • Το σύνολο της παραγγελίας αποτελεί μεγάλο σε βάρος ή/και σε όγκο δέμα/δέματα για τον επιλεγμένο τρόπο Αποστολής.

Αντίθετα, υποχρεούται να δεχθεί μία τέτοια παραγγελία εφόσον ο πελάτης δεχθεί έναν εναλλακτικό τρόπο Αποστολής που τα μέρη θα συμφωνήσουν μεταξύ τους εγγράφως.

Η παραλαβή γίνεται μόνο από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας.

Ο Πελάτης οφείλει να παραλάβει την παραγγελία του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ενημέρωσης του. Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνον για λόγους ανώτερης βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και γίνει εγγράφως αποδοχή οποιουδήποτε κόστους ενδεχομένως υπάρξει για την αποθήκευση και φύλαξη της παραγγελίας του. Σε οποιαδήποτε δε άλλη περίπτωση περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει για την παραλαβή της παραγγελίας του στη διάρκεια των ως άνω αναφερόμενων χρόνων, τότε η παραγγελία αυτοδικαίως ακυρώνεται, τελούσα υπό τη διαλυτική αίρεση της ως άνω εμπροθέσμου εκ μέρους του πελάτη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.

Αποστολή βαρέων και μεγάλων δεμάτων, οπουδήποτε και αν γίνεται η παράδοση, ακόμα και σε περιοχή εντός της ακτίνας εξυπηρέτησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πραγματοποιείται στο ισόγειο της δηλωθείσας στην παραγγελία διεύθυνσης. Εάν ο πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά του είδους σε όροφο πάνω από το ισόγειο τότε θα πρέπει να ενημερώσει νωρίτερα την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να αποδεχτεί εγγράφως το ανάλογο κόστος που θα επιβαρυνθεί.

Αποστολή παραγγελιών που περιλαμβάνουν περισσότερα του ενός προϊόντα (ακόμη και προϊόντα με την ένδειξη «Αναμένεται σύντομα» ή «Κατόπιν παραγγελίας») γίνεται μετά την συλλογή όλων των προϊόντων στις κεντρικές αποθήκες της εταιρίας και την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας μπορεί να γίνει, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον πελάτη και γίνει εγγράφως αποδοχή οποιουδήποτε κόστους ενδεχομένως υπάρξει.

Ρητά διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση μεταφοράς και παράδοσης παραγγελιών από τρίτο μεταφορέα και όχι από ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον τρίτο μεταφορέα και μεταβαίνει στον εντολοδόχο αγοραστή. Μετά την παράδοση της παραγγελίας στον τρίτο μεταφορέα, ουδεμία ευθύνη βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές Αποστολής κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση υποχρεουμένη να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες της για τις μεταβολές αυτές με αναθεώρηση των παρόντων όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.