ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σκοπός μας είναι η απόλυτη ικανοποίησή σας με τα προϊόντα μας. Εάν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είστε ικανοποιημένος με τα προϊόντα που παραλάβατε, μπορείτε να τα επιστρέψετε σύμφωνα με τους κάτωθι όρους.

 

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή και προτού υπογράψει για αυτήν, να ελέγξει προσεκτικά την ακεραιότητα της συσκευασία, και στην περίπτωση που υπάρχουν εμφανή σημάδια ταλαιπορίας αυτής, δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή και να επιστρέψει το δέμα στον διανομέα με την αιτιολογία πιθανής ζημίας κατά την μεταφορά. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του δέματος, θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση και ο παραλήπτης χάνει κάθε δικαίωμα επιστροφής και αξίωσης αντικατάστασης ή επισκευής για ζημία που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του διανομέα.

Ο Πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής προϊόντος που έχει παραλάβει σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι περιπτώσεις:

 

 • εάν κατά την παραλαβή η συσκευασία είναι κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά μέρος της.
 • εάν διαπιστωθεί ότι απεστάλησαν άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα, αντικείμενα.
 • εάν το είδος υπολείπεται ιδιότητας ή χαρακτηριστικού το οποίο αναφέρονταν στην περιγραφή του είδους.
 • εάν διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ).
 • εάν προκύψει τεχνικό πρόβλημα με το πωληθέν προϊόν και αυτό καλύπτεται από την επίσημη εγγύηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Από την αρχική υποβολή της παραγγελίας μέχρι και την παραλαβή αυτής, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την αγορά. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει όποιο τίμημα ίσως εισέπραξε. Ειδικότερα:

 

 • Aν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει πρωτίστως να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε και χωρίς να το έχεις αποσυσκευάσει, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους και μόνο εφόσον η επιστροφή έχει ολοκληρωθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο πελάτης κοινοποίησε την υπαναχώρηση.
 • Σε περίπτωση χρέωσης πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

Κατά την Πολιτική Επιστροφών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρούνται:

 

 • προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.
 • προϊόντα ειδικών διαστάσεων, κατασκευών ή/και χαρακτηριστικών, τα οποία κατασκευάστηκαν με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως.
 • εμπορεύματα τα οποία δεν ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες διατήρησης αποθέματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και παραγγέλθηκαν αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του πελάτη.
 • συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, η οποία τελέστηκε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως.
 • συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται μόνο στα πρόσθετα αγαθά αλλά όχι στις πρόσθετες υπηρεσίες.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Σύμφωνα και με τους κανόνες της ΕΕ, εάν ένα αντικείμενο που αγοράσατε αποδειχτεί ελαττωματικό, υποχρεούμαστε να το επισκευάσουμε, να το αντικαταστήσουμε, να μειώσουμε την τιμή ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

Η εγγύηση των προϊόντων έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς.

 

Νόμιμη Εγγύηση

Η νομοθεσία της ΕΕ ορίζει ότι πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή ελάχιστη εγγύηση 2 ετών ως προστασία έναντι ελαττωματικών προϊόντων ή προϊόντων που δεν ανταποκρίνονται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία.

Εμπορική Εγγύηση

Κάποια είδη μας καλύπτονται από εγγύηση έως και 10 ετών. Αυτή μπορεί είτε να περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος είτε να παρέχεται με κάποια επιβάρυνση. Η εγγύηση αυτή ούτε προστίθεται ούτε αντικαθιστά τη Νόμιμη.

 • Να υπάρχει το έντυπο της εγγύησης και το παραστατικό αγοράς.
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εκάστοτε εγγύησης.
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία του προϊόντος (Serial No).

Η υπηρεσία DOA παρέχεται για την περίπτωση που παραλάβατε την παραγγελία σας με πρόβλημα στο σύνολο αυτής ή έστω σε κάποιο από τα παραγγελμένα είδη και ισχύει για 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

 • Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης οφείλει να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Ο πελάτης υποχρεούται αμέσως μετά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα και στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις, δικαιούται να την αναγγείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο απόλυται.
 • Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, μαζί με όλα τα έγγραφα στην περίπτωση του Ιδιώτη (Πώληση Λιανικής) τα οποία συνόδευαν το προϊόν ή με Δελτίο Αποστολής του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περίπτωση της Χονδρικής, και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους).
 • Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων αναλόγως της περίπτωσης και κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα πραγματοποιείται επισκευή ή αντικατάσταση, άλλως ακύρωση της συναλλαγής εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους με επιμέλεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής, χρεωστική ή προπληρωμένης κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Η επιστροφή γίνεται με τρόπο και μέσο που έχει προηγουμένως υποδειχθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τα έξοδα της επιστροφής βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με μόνες εξαιρέσεις την υπαναχώρηση του Πελάτη και την επιστροφή λόγο τεχνικού προβλήματος που καλύπτεται από την εγγύηση του είδους, όπου όλα τα έξοδα της επιστροφής καλύπτουν την Πελάτη και μόνο.