Εγγύηση REHAU

Η εταιρία REHAU εγγυάται, υπό την προϋπόθεση της σωστής τήρησης των προϋποθέσεων για την εγγύηση, για την σωστή κατασκευή των προφίλ, για τις ακριβείς διαστάσεις τους, την αδιάβλητη ποιότητα του υλικού σε όλες τις παραδόσεις και την ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και την επίδραση του ηλιακού φωτός. Το χρονικό διάστημα της εγγύησης ανέρχεται σε 10 χρόνια και ισχύει για γεωγραφικές περιοχές με μέγιστη ολική ακτινοβολία 160 kcal/cm2/ανά έτος.


Συγκεκριμένα για την ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες, ύστερα από τεχνητή δοκιμασία και σύμφωνα με τους κανονισμούς ελέγχου RAL-GZ 716/1, είναι αποδεκτή η αλλοίωση του χρώματος έως και την βαθμίδα 4 της ΓΚΡΙ κλίμακας χρωματικής αλλοίωσης, κατά DIN EN 20105- A03. Από την παροχή εγγύησης αποκλείονται αλλοιώσεις χρώματος, οι οποίες προκλήθηκαν από μέσα ή αιτίες, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τεχνητές δοκιμασίες στις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τους κανονισμούς ποιότητας και ελέγχου RAL-GZ 716/1.


Η εγγύηση παρέχεται από την REHAU κατόπιν δικής της κρίσης, είτε με την επισκευή, είτε με την αντικατάσταση, και προϋποθέτει, ότι οι φθορές που παρουσιάστηκαν στο προφίλ, μπορούν να αποδειχθούν ως αποτέλεσμα δικής της υπαιτιότητας. Πρόσθετες αξιώσεις, ανεξάρτητα από τις νομικές πηγές που προκύπτουν, δεν υπάρχουν.

Προϋποθέσεις

Βασική προϋπόθεση της παρούσας εγγύησης είναι η τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών του κάθε συστήματος:


 • Κανονισμός επεξεργασίας συστήματος.
 • Προδιαγραφές μεταφοράς και αποθήκευσης.
 • Προδιαγραφές μέγιστων διαστάσεων.
 • Προδιαγραφές οπλισμού ενίσχυσης.
 • Προδιαγραφές τοποθέτησης υαλοπινάκων.
 • Προδιαγραφές τοποθέτησης κουφωμάτων.
 • Οδηγίες επισκευής, καθαρισμού, συντήρησης και σωστού αερισμού του χώρου.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ REHAU

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω, η REHAU πιστοποιεί συγκεκριμένους κατασκευαστές παγκοσμίως ως Authorized REHAU Partner (ARP). Το σήμα ARP φέρουν επιλεγμένες, εξειδικευμένες εταιρίες κατασκευής κουφωμάτων, με προσανατολισμό στο μέλλον και οι οποίες ανταποκρίνονται σε αυστηρά κριτήρια. Η Rolloplast φυσικά είναι μία από αυτές τις εταιρείες και οι πελάτες της απολαμβάνουν ποιοτικά προτερήματα και σιγουριά.


 • Η ελεγμένη κατασκευή με τακτικούς ποιοτικούς ελέγχους εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής και μακροχρόνια λειτουργικότητα των κουφωμάτων.
 • Οι διαρκείς έλεγχοι στην παραγωγική διαδικασία διασφαλίζουν τέλεια τοποθέτηση και υψηλό ποιοτικό επίπεδο.
 • Αποκλειστικά συστήματα, που θα βρείτε μόνο σε κάποιον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη, σας παρέχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα, αφού συμβάλουν στη διαφοροποίησή σας.
 • Η αποτελεσματική συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην Ακαδημία REHAU, με τελικές εξετάσεις και με απονομή βεβαιώσεων παρέχουν την ασφάλεια εξαιρετικής συμβουλευτικής υποστήριξης σε θεματικά πεδία όπως είναι η ενεργειακή απόδοση, η ασφάλεια και η άνεση.